Szanowny Czytelniku!

W cyklu „Ten piękny wiek XIX” będziemy starali się prezentować różnorodne publikacje: od wspomnień i pamiętników po historyczne monografie i syntezy, sięgając po autorów polskich i zagranicznych. Formuła cyklu pozostanie otwarta, a głównym kryterium konstruowania oferty stanowić będzie przybliżanie tematów niedostatecznie wyświetlonych lub zgoła nieposiadających dotąd opracowania dostępnego polskiemu czytelnikowi. Wiek XIX może się jawić niektórym miłośnikom historii jako niemal zamierzchła epoka, z którą współczesnym trudno się utożsamiać. Tymczasem chodzi o stulecie najbarwniejsze chyba w dziejach ludzkiej cywilizacji – „złoty wiek europejski”, jak nazwał je prof. Piotr Wandycz. Nie trzeba tego długo udowadniać, wszak ze zdobyczy cywilizacyjnych XIX stulecia korzystamy powszechnie na codzień i to od sfery technicznej, poprzez kulturalną do politycznej. Wraz z jego odejściem zakończył się „wiek względnego spokoju i stabilizacji. Zaczynało się stulecie wojen, gigantycznych zniszczeń i ludobójstwa”. Tym bardziej zachęcamy do wspólnego poznawania „pięknego wieku XIX”.

Pewne wątpliwości może wzbudzić kwestia datowania, zatem kilka słów wyjaśnienia. Historiografia europejska przyjmuje, iż XIX wiek był historycznie jednym z najdłuższych w dziejach i wskazuje na rok 1789 jako jego początek (zburzenie Bastylii i początek Wielkiej Rewolucji). Stulecie to dobiega końca w 1914 roku wraz z wybuchem Wielkiej Wojny. Dla dziejów Polski są to odpowiednio lata 1795–1918. Naturalnie przyjęte w historiografii daty nigdy nie stanowiły wyraźnej „grubej kreski” w dziejach a ich przyjęcie jest kategorią umowną.
Piotr Nykiel

WYPRAWA DO ZŁOTEGO ROGU
DZIAŁANIA WOJENNE W DARDANELACH I NA MORZU EGEJSKIM
(SIERPIEŃ 1914 – MARZEC 1915)

ISBN: 978-83-918940-7-1

Cena: 64 zł

Niewielu pamięta również, że w zmaganiach lat 1914–1918 niebagatelną rolę odegrała osmańska Turcja. Państwo to, choć zacofane gospodarczo i militarnie, prowadziło przez 4 lata zmagania na kilku frontach jednocześnie, odnosząc przy tym znaczące sukcesy …
Károly Csonkaréti

MARYNARKA WOJENNA AUSTRO-WĘGIER
W I WOJNIE ŚWIATOWEJ 1914–1918

ISBN: 83-918940-3-7

Cena: 65 zł

Wybuchy bomb głębinowych umilkły, za to dał się słyszeć nowy dźwięk, który był równie niepokojący. Na tej głębokości ciśnienie wody jest już tak duże, że kadłub okrętu wytrzymuje je z ledwością, gdzieniegdzie wypadają nity, płyty zewnętrzne kadłuba ścieśniają się. Zmiany sięgają dziesiątych części milimetra, ale wewnątrz okrętu „płacz blach” brzmi, jakby przez deformowane burty zbliżała się zagłada …
Archibald Gordon Macdonell

NAPOLEON I JEGO MARSZAŁKOWIE

ISBN: 978-83-921704-9-5

Cena: 39 zł

Archibald Macdonell, autor poczytnych w międzywojniu kryminałów, z powodzeniem przeniósł na pole historii lekki pełen humoru i zaskakujących puent styl pisarski. Przy zamiłowaniu autora do anegdot i gawędziarskiej naracji, niniejsza pozycja jest również popisem jego wielkiej erudycji historycznej i głębokiej znajomości epoki napoleońskiej …