Józef Beck

WSPOMNIENIA O POLSKIEJ POLITYCE ZAGRANICZNEJ
1926–1939

ISBN: 978-83-60682-48-7

Cena: 49,90 zł

Książka zawiera obszerny materiał fotograficzny, częściowo dotychczas nie publikowany


Niniejsza książka zawiera opracowanie oryginalnych tekstów polskich nt. polskiej polityki zagranicznej oraz międzynarodowej z okresu Dwudziestolecia, podyktowanych przez ministra Józefa Becka podczas jego internowania w Rumunii w latach 1939–1944.
Wiktor Tomir Drymmer

W SŁUŻBIE POLSCE
WSPOMNIENIA ŻOŁNIERZA I PAŃSTWOWCA Z LAT 1914–1947

ISBN: 978-83-60682-45-6

Cena: 49,90 zł

Wiktor Tomir Drymmer (1896–1975), piłsudczyk, peowiak, żołnierz I Brygady, uczestnik wojny z Rosją bolszewicką, kawaler VM, oficer II Oddziału Sztabu Generalnego, polski attaché wojskowy w Estonii (1923–1927). Po powrocie z Tallina przeszedł do pracy w centrali MSZ, szybko awansując; w 1931 roku objął stanowisko dyrektora Wydziału Personalnego a od 1933 roku kierował równolegle Departamentem Konsularnym MSZ. Należał do grona najbliższych współpracowników ministra Józefa Becka.
David M. Glantz

CZERWONA BURZA NAD BAŁKANAMI
FIASKO SOWIECKIEJ INWAZJI NA RUMUNIĘ WIOSNĄ 1944 ROKU

ISBN: 978-83-60682-23-4

Cena: 53,90 zł

David M. Glantz (ur. 1942), amerykański historyk wojskowości, redaktor naczelny „The Journal of Slavic Military Studies”, członek Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych. Absolwent Virginia Military Institute i Uniwersytetu Północnej Karoliny. Współpracownik i ekspert wielu instytucji, m.in.: Kolegium Połączonych Szefów Sztabów i Instytutu Studiów dla Rosji i Europy Wschodniej.
Vadim Birstein

SMIERSZ
TAJNA BROŃ STALINA

ISBN: 978-83-60682-43-2

Cena: 58 zł

Książka ta stanowi opis działań sowieckiego kontrwywiadu wojskowego tuż przed wybuchem II wojny światowej i podczas jej trwania, szczególnie skupiając się na genezie, strukturze i działalności instytucji o nazwie Smiersz, tj. organizacji sowieckiego kontrwywiadu wojskowego istniejącej od kwietnia 1943 do maja 1946 r.
Erich von Manstein

ŻOŁNIERSKIE ŻYCIE
MOJA SŁUŻBA W REICHSWEHRZE I WEHRMACHCIE 1919–1939

ISBN: 978-83-60682-41-8

Cena: 58 zł

Erich von Manstein (ur. von Lewinski) (1887–1973) pochodził ze starej pomorskiej szlachty. Jego ojciec i dziadek byli oficerami armii pruskiej, zatem i jemu przeznaczona była kariera wojskowa. Manstein zapisał się w dziejach historii wojskowości jako jeden z najwybitniejszych niemieckich dowódców XX wieku.
Leon Mitkiewicz-Żółłtek

KAWALERIA SAMODZIELNA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WOJNIE 1939 ROKU

ISBN: 978-83-60682-42-5

Cena: 55 zł

Udział kawalerii polskiej w kampanii 1939 r. pomimo upływu ponad siedemdziesięciu lat od tamtych wydarzeń i opublikowaniu wielu prac na ten temat niezmiennie interesuje historyków oraz miłośników dziejów oręża polskiego.
Borys Sokołow

PRAWDY I MITY
WIELKIEJ WOJNY OJCZYŹNIANEJ 1941–1945

ISBN: 978-83-60682-40-1 (oprawa twarda)

Cena: 49,90 zł

ISBN: 978-83-60682-46-3 (pocket)

Cena: 24,90 zł

Ta książka powinna była zostać przetłumaczona na polski zaraz po jej rosyjskiej premierze. Dziś, mimo upływu kilkunastu lat, ustalenia, wnioski i hipotezy Borysa Sokołowa sformułowane w latach dziewięćdziesiątych XX wieku wciąż wytrzymują krytykę. Odwołują się do nich liczni historycy rosyjscy i zagraniczni.